Generationsskifte

Meningen med et generationsskifte er typisk, at virksomheden skal drives videre af den næste generation i familien, men hvis dette ikke er muligt, kan du også overdrage virksomheden til en betroet medarbejder eller andre familiemedlemmer.

Det anbefales, at du planlægger det i god tid, da du herved giver næste generation bedre mulighed for at sætte sig ind i virksomheden, og du vænner dig til tanken om ikke længere at være virksomhedsejer.

Det vil også give dig mulighed for at oplære dine efterfølgere, så de i fremtiden kan stå på egne ben og eventuelt videreføre dine visioner. Ved at planlægge generationsskiftet i god tid har både du og din familie tid til at drøfte de forretningsmæssige- og følelsesmæssige aspekter forbundet med overdragelsen.

Generationsskifte i virksomheder er som en fornyelsesproces. Nye ideer, frisk energi og forskellige perspektiver kan virkelig give virksomheden et løft. Det handler ikke kun om at overføre ejerskab, men også om at skabe kontinuitet og tilpasse sig skiftende tider.

Jeg medvirker gerne i processen omkring generationsskifte - også selv om det varer i flere år.

Generationsskifte